SNS Tylösand Summit 2016

Ons 24 augusti 2016
Tid och plats

Onsdag 24 augusti 2016 09:00:00
Tylösand

Årets Tylösandskonferens handlar om det alltmer osäkra omvärldsläget och hur utvecklingen påverkar världsekonomin, Europasamarbetet, företagen och samhällen.

An Age of Insecurity – Economic and Political Risks

Flera internationella utmaningar berör nu också Sverige: ökad rysk militär aktivitet, utvecklingen i Mellanöstern, flykting- och migrationskrisen, terrordåden i Europa och ett alltmer splittrat Europa.

Vi samlar företagsledare med erfarenhet av att hantera geopolitiska risker, ekonomer och ledande politiska bedömare. Bland andra Margaret MacMillan, professor i internationell historia vid University of Oxford, Joe Kaeser, global vd för Siemens, Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för BP, samt ekonomen Franklin Allen, chef för Brevan Howard Centre vid Imperial College London. Samtalen leds av Nik Gowing, BBC World News mångårige nyhetsankare.

Personliga inbjudningar har skickats ut via post.

Sedan 1948 har SNS varje år i augusti samlat ett stort antal ledare för Sveriges största företag, myndighetschefer, organisationsföreträdare, fackliga ledare, forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Om SNS årliga Tylösandskonferens.

Frågor om programmet

Mia Chennell, chef SNS program och nätverk. Telefon 08-507 025 87, mobil 0733-40 16 18, e-post: mia.chennell@sns.se.

Praktiska frågor

Caroline Raxell, koordinator. Telefon 08-507 025 43, mobil 0703-82 20 95, e-post: caroline.raxell@sns.se.

Anmälningsfrågor

Caroline Schmölzer. Telefon 08-507 025 79, mobil 0701-46 64 10, e-post: caroline.schmolzer@sns.se.