SNS Tylösand Summit 2019: The AI Revolution

Ons 21 augusti 2019
Tid och plats

Onsdag 21 augusti 2019, 09:00–17:00
Endast personliga inbjudningar.

Temat för 2019 års Tylösandskonferens är artificiell intelligens (AI). Vi samlar ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker för att diskutera hur utvecklingen inom AI påverkar näringsliv, samhälle och vår vardag.

Vid konferensen medverkar bland andra de internationella toppforskarna Susan Athey från Stanford University och Avi Goldfarb från University of Toronto. Athey har varit chefsekonom på Microsoft och Goldfarb är en av författarna till bästsäljaren Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence.

Huvudtalare är också Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, Saab och FAM samt vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som ligger bakom Sveriges största privata forskningssatsning – Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program (WASP).

WASP-professorn Virginia Dignum, som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI och är en av EU-kommissionens rådgivare i arbetet med EU:s AI-strategi, medverkar också. Från EU-kommissionens sida deltar Juha Heikkilä, chef för robotik och AI vid generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik.

Läs mer om bekräftade talare nedan. Fler talare tillkommer.