,

Det svenska miraklet i repris? Om den tredje industriella revolutionen, globaliseringen och tillväxten

Thomas Andersson Pontus Braunerhjelm Ulf Jakobsson

Publikation 2006.06.26
Det svenska miraklet i repris 2,8 MB PDF

Mellan 1870 och 1970 uppvisade Sverige inget mindre än ett ekonomiskt mirakel med imponerande tillväxt och välståndsutveckling. Denna dynamiska omvandling av det svenska samhället understöddes av betydande satsningar på utbildning och infrastruktur samt andra institutionella förändringar som främjade risktagande, entreprenörskap och innovationer. Många av dagens svenska storföretag bygger på radikala innovationer från den tidpunkten och kring dessa företag har ett antal internationellt sett mycket framgångsrika industriella kluster växt fram.

Frågan är vilken roll Sverige kan förväntas få i den pågående globala omstruktureringen? Det finns en risk, menar författarna, att vi för en ekonomisk politik som på sikt försvårar förnyelse och dynamik, vilket i sin tur leder till svagare tillväxt och välståndutveckling. Men om den ekonomiska politiken tar sin utgångspunkt i de möjligheter som ny teknik och globalisering skapar och där förnyelsekrafterna kommer till sin rätt, skapas också förutsättningar för en långsiktigt hög tillväxt.

Boken avslutas med konkreta ekonomisk-politiska rekommendationer.