SNS Väst: Afrika – en världsdel i förändring

Tid och plats

Tisdag 3 juni 2014, 15:00–17:30
Vingasalen, SEB Östra Hamngatan 24.

Afrika befinner sig i en process av betydande ekonomiska förändringar och allt fler afrikanska länder upplever idag ekonomisk tillväxt och demokratisering. I takt med detta ökar omvärldens intresse för Afrika. Afrika spås bli nästa stora tillväxtregion och flera svenska företag får upp ögonen för länderna söder om Sahara. Vilka möjligheter och risker finns för svenska företag som vill etablera sig i Afrika? Vilka framtidsutmaningar står Afrikas länder inför? Välkommen till SNS Västs möte den 3 juni som handlar om en världsdel i förändring.

Mötet inleds av ELLEN HILLBOM, Lunds universitet, som presenterar boken Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia (SNS Förlag). I boken, som är skriven tillsammans med och ERIK GREEN, beskrivs Afrika som den dynamiska och variationsrika kontinent det är och lämnar det annars så vanliga eurocentriska perspektivet, där Afrika hålls samman i sin egenskap av att skilja sig från Europa. Fokus ligger inte på krig eller hungerkatastrofer utan på hur människor levde och lever i vardagen med betoning på skillnader mellan länder, regioner och samhällen.

Därefter talar PER-ANDERS JANSSON, SEB, kring vilka framtidsutmaningar Afrikas länder står inför.

Anmälan

Senast måndagen den 2 juni till Johanna Linderoth, johanna.linderoth@sns.se, 0708-64 13 32.

Varmt välkommen!
SNS Väst

Maria Roth, ordf, Johan Carlsten, Maria Hedlund, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin