SNS Väst: Kapitalbeskattningens förutsättningar

Ons 28 februari 2018
Tid och plats

Onsdag 28 februari 2018, 15:00–17:00
SEB:s lokaler, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Samling i receptionen på plan 4.

Hur ska kapital beskattas? Ska vi ändra skatterna på kapitalinkomster och fastigheter? Vad tycker svenska folket om att beskatta kapital? Dessa är några av de frågor som forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 ställer sig. I sin rapport diskuterar och analyserar de kapitalbeskattningen i Sverige.

Kapitalets värde växer i västvärlden, även i Sverige. Detta skapar möjligheter för investeringar, konsumtion och ökad tillväxt, men också oro för växande klyftor med politisk och social sprängkraft. Forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 analyserar och diskuterar den svenska kapitalbeskattningens utmaningar och vilka lärdomar forskningen ger om hur skatter bör utformas på bland annat bostäder, finansiella tillgångar och arv, utan att växtkraften kvävs eller kapital flyr utomlands.

Rapporten presenteras av Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet.

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Medverkar gör även Håkan Frisén, prognoschef på SEB, och Mats Kinnwall, Chefekonom på Skogsindustrierna & Industriarbetsgivarna

Samtalet leds av journalisten Cecilia Nebel.

Anmälan

Anmäl dig senast 26 februari till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Väst