SNS Väst: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Ons 10 februari 2016
Tid och plats

Onsdag 10 februari 2016, 15:00–17:00
SEB, Östra Hamngatan 24, Göteborg

Onsdagen den 10 februari hälsar SNS Väst dig välkommen till ett möte om den svenska transportpolitiken.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I rapporten har de största järnvägsprojekten som färdigställts under senare år granskats. Vad är slutsatserna kring exempelvis Västlänken och den tänka höghastighetsbanan mellan Järna och Göteborg?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Mötet modereras av Per Olof Arnäs, Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Anmälan

Senast måndagen den 8 februari till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Väst