SNS Väst: Sociala investeringar i Sverige

Mån 20 april 2015
Tid och plats

Måndag 20 april 2015, 15:00–17:00
Vingasalen, SEB, Östra Hamngatan 24.

I två nya uppsatser ger Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, en sammanställning av erfarenheter och utvecklingsbehov för sociala investeringsfonder i Sverige.

Den ena uppsatsen tar sin utgångspunkt i de kommuner som har infört fonderna, med pionjärkommunen Norrköping som ett exempel, och utmynnar i fem råd om hur dessa fonder bör utformas.

I den andra uppsatsen betonar HULTKRANTZ vikten av att utveckla metodik för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar. Han tar också upp kommunernas behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant ansvar bör ligga – samlat eller på olika sektorsmyndigheter.

Vid seminariet kommenteras uppsatserna av MARINA JOHANSSON, kommunalråd (S) och HELENE ODENJUNG, kommunalråd (FP), Göteborgs stad.

Sociala investeringar syftar på tidiga insatser riktade till personer som riskerar att hamna i utanförskap. I Sverige innebär det oftast kommunala satsningar på barn och ungdomar som ska ge långsiktiga effekter för såväl individen som för samhället.

Medverkande

LARS HULTKRANTZ, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet
MARINA JOHANSSON, kommunalråd (S) med ansvar för sociala frågor, Göteborgs stad
HELENE ODENJUNG, kommunalråd och gruppledare (FP), Göteborgs stad

Samtalet leds av PETER MOLIN, utredningsledare vid Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Varmt välkommen!
SNS Väst

Maria Roth, ordf, Johan Carlsten, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin, Jonas Ward