Konjunkturrådets rapport 1994. Välfärdsland i ofärdstid

Magnus Henrekson Lars Hultkrantz Ingemar Ståhl Lars Söderström Hans Tson Söderström

Depressionen i svenska ekonomin reser frågor om den ekonomiska politikens långsiktiga hållbarhet. Kan en ny politik ta Sverige ur svackan?

I den tjugonde årliga rapporten från SNS Konjunkturråd tas ett samlat grepp på Sveriges ekonomiska och politiska förutsättningar att vända den negativa spiralen och skapa tillväxt igen. Mot bakgrund av det besvärliga ekonomiska läget analyseras den ekonomiska politiken på kort och lång sikt med särskild tonvikt på den offentliga sektorns och välfärdsstatens roll i krisen. Rapporten lämnar flera rekommendationer på välfärdsreformer i syfte att återskapa tillväxt och sysselsättning i den svenska ekonomin.