Fyra frågor till Jonas Klarin, ny forskningsledare på SNS

Jonas Klarin började på SNS i februari efter att ha doktorerat i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Vad fick dig att söka dig till just SNS?

SNS fyller en unik roll som brygga mellan akademin, näringslivet och politiken. Är man intresserad av samhällsfrågor och gillar ett högt tempo så finns det ingen mer stimulerande plats att arbeta på i Sverige än SNS. Jag tycker även att det är oerhört viktigt att makthavare fattar sina beslut på basis av ett faktabaserat underlag. På SNS kan jag bidra till att åstadkomma just det. Dessutom ser jag fram emot att lära mig mycket nytt genom alla intressanta seminarier och rapporter som vi ger ut.

Vad har du forskat om?

Jag har disputerat i nationalekonomi. Min avhandling ”Empirical Essays in Public and Political Economics” består av tre empiriska studier om hur olika politiska institutioner påverkar offentliga finanser på kommunal respektive delstatlig nivå i Sverige och USA.

Specifikt visar jag i avhandlingen att kommundelningar kan leda både till minskade och ökade utgifter beroende på initiala förutsättningar. Jag finner också att om staten ökar statsbidrag till svenska kommuner i valår så ökar också utgifterna på sådant som väljare enkelt kan observera, såsom vägar och annan infrastruktur. Slutligen visar jag att längden på amerikanska guvernörers mandatperioder påverkar deras incitament att antingen göra kostnadsbesparingar eller tillhandahålla mer offentliga varor och tjänster till samma kostnadsnivå.

Vilka samhällsfrågor är du särskilt intresserad av?

De flesta, men om jag måste välja så står offentliga finanser högt i kurs. Jag har också en fäbless för svenska kommuner som jag tycker är väldigt intressanta i sin mångfald och viktiga funktion. Jag antar att mina favoritsamhällsfrågor inte minst märks i mitt val av ämne för avhandlingen.

Vad gör du helst på fritiden?

Jag umgås med min familj och vänner och jag lagar gärna mat. Jag tycker också om att läsa, även om det ibland är svårt att ha tid med det som småbarnsförälder.