”Social impact bond är en bra inkörsport för social förändring”

Lyssna

Lyssna på seminariet

Det sa Toby Eccles, development director på, och grundare av, organisationen Social Finance i Storbritannien, vid ett seminarium på SNS om social impact bonds.

Toby Eccles talade om idén och utvecklingen av social impact bonds, vilket är en modell för privat finansiering av sociala insatser där återbetalning är direkt kopplat till förbättrade sociala resultat.

Fokus för en social impact bond är på förebyggande insatser för samhällets mest utsatta grupper, såsom unga långt från arbete och skola, barn på vårdhem och hemlösa – grupper som det, enligt Toby Eccles, kontinuerligt underinvesteras i och som inte nås av samhällets generella insatser.

Enligt Toby Eccles möjliggör social impact bonds för en mer anpassningsbar ledning kring målgruppen av alla parter:
”När fokus är på resultat istället för på insatser, behövs en ordentlig analys av målgruppens behov och därefter en kontinuerlig utvärdering av insatser. Det i sin tur möjliggör för innovation och flexibilitet”.

Antalet pågående och planerade social impact bonds växer – såväl i Storbritannien som i resten av världen. Och trots att marknaden för impact investing ökar menar Toby Eccles att strukturen av en social impact bonds gör att den ännu inte är redo för helt kommersiella investerare.

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, kommenterade:
”Att fokusera på output istället för input är mycket positivt, det saknas ofta i offentlig sektor. Med det är viktigt att alla parter i kontraktet, investerare, offentlig aktör och utförare, har rätt incitament och att man definierar hur social framgång utvärderas”

I det efterföljande panelsamtalet medverkade även Henrik Storm Dyrssen, vd, Leksell Social Ventures, och Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia.
Samtalet leddes av Tomas Bokström, projektledare för sociala investeringar och tidiga insatser, Sveriges Kommuner och Landsting.