Styrning för en mer jämlik vård

Seminarium 2018.06.26

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara jämlik och behovsbaserad. Hur utformar vi styrsystem som säkerställer att så verkligen är fallet? Och hur skiljer sig vårdkonsumtion åt mellan olika patientgrupper? Dessa är några av frågorna som diskuterades när utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” presenterades på SNS.

medverkande

Anders Anell, professor i hälsoekonomi, Lunds universitet
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Göran Stiernstedt, särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”
Britta Wallgren, Sverigechef, Capio

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.