Sveriges konstitutionella urkunder

Konstitutionen bidrar till att forma samhällslivet, men speglar också ett lands traditioner och historia. Sveriges nuvarande regeringsform är ett kvartssekel gammal. Dess föregångare vittnar om tidigare generationers uppfattningar om det goda styrelseskicket.

Sveriges konstitutionella urkunder 8,5 MB PDF

Vår första regeringsform tillkom under stormaktstidens 1600-tal. Sedan dess har landet haft fem regeringsformer. Grundlagarna vittnar om kampen mellan kungamakt, herremakt och folkmakt.

Denna volym samlar de viktigaste författningstexterna i Sveriges historia. Här ryms bland annat samtliga regeringsformer, Magnus Erikssons landslag från 1300-talet och den unika tryckfrihetsförordningen daterad 1766. Nils Stjernquist, professor i statskunskap, har skrivit en inledning om det svenska statsskickets historiska utveckling. Hur såg och ser det samhälle ut som både påverkar och påverkas av den konstitutionella utvecklingen?

Volymen ger goda möjligheter till jämförelser mellan olika tidsepoker och mellan olika dokument. Sveriges konstitutionella urkunder lämpar sig väl för undervisning vid universitet och högskolor. Boken är också av intresse för tjänstemän och politiker, och i allra högsta grad för en historiskt och politiskt intresserad allmänhet. Detta är ett mycket användbart referensverk som har alla förutsättningar att bli en klassiker.