Synliga kostnader, osynliga vinster. Offentlig upphandling som industripolitik

Gunnar Eliasson

Publikation 2010.04.08

Synliga kostnader, osynliga vinster handlar om den makroekonomiska betydelsen av det ”moln av teknologi” – spillovers – som omger all avancerad produktion. Hur kommersialiseras de och hur bidrar de till ekonomisk tillväxt? Frågorna är särskilt aktuella i en tid av global ekonomisk kris, omfattande statliga stimulansprogram och en pågående omvandling från tillverknings- till kunskapsbaserade ekonomier.

För att belysa dessa frågor genomför författaren en detaljerad studie av utvecklingen av Saabs stridsflygplan JAS 39 Gripen, ett projekt som involverat nyskapande av avancerad teknologi med både militära och civila användningar samt utnyttjande av ett globalt nätverk av specialiserade och konkurrerande underleverantörer. Särskilt behandlas

  • kompetent offentlig upphandling som ny efterfrågepolitik
  • frågan om huruvida om principerna för konkurrensupphandling och köp från hyllan är tillämpliga när den offentliga beställaren och den privata producenten samarbetar under lång tid för att utveckla en produkt vars egenskaper först så småningom klargörs
  • hur den offentliga beställaren som dubbelkund och ställföreträdande kund för privat efterfrågan av kollektiva varor och tjänster ska värdera molnet av teknologi
  • det avancerade företaget som teknisk högskola
  • handel i immateriella tillgångar (teknologier) och därmed betydelsen av en ekonomiskt effektiv äganderättslagstiftning
  • hur den dubbelprodukt som den upphandlade produkten plus molnet av teknologi utgör ska marknadsföras av producenten.

Recensioner

Genom att hämta mervärden till olika ansvarsområden inom vårt samhälle bör boken locka läsare inom den akademiska världen, ansvarsfulla politiker, företagsledare och myndighetsföreträdare.

Erland Gurman, BTJ