Bör Sverige införa ett kronvittnessystem?

Vittnen som skräms till tystnad är ett problem i en fungerande rättsstat. För att skydda vittnen och motverka tystnadskultur har vissa länder gjort det möjligt att vittna anonymt och infört kronvittnessystem. Vilka konsekvenser får detta för rättsväsendet och brottsbekämpningen? Justitieråd Stefan Johansson kommer till SNS för att presentera den statliga utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, som utgör en del i regeringens 34-punktsprogram mot organiserad brottslighet.

Medverkande

Mia Edwall Insulander, advokat, generalsekreterare för Advokatsamfundet

Stefan Johansson, justitieråd och särskild utredare för utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Asbjørn Strandbakken, professor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Bergen

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.