Tillgången på allmänläkare

Svensk hälso- och sjukvård står inför en omställning där primärvården ska utgöra navet. Är omställningen möjlig med nuvarande läkarförsörjning? Hur kan förändrade arbetssätt stärka förutsättningarna för ökad kontinuitet och personcentrering? SNS bjuder in forskare, verksamhetsledare och företrädare från professionen för att diskutera allmänläkarna i framtidens primärvård.

Medverkande

Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och författare till SNS-rapporten Vården är värd en bättre styrning

Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland

Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund

Åke Åkesson, allmänläkare och verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm, Region Kalmar

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.