Tvångsmedel – brottsbekämpning och personlig integritet

Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten.

Medverkande

Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens offentliga utredningar Datalagring – brottsbekämpning och integritet och Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Mikael Damsgaard (M), ledamot i justitieutskottet

Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid Juridiska institutionen och anknuten till enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Lise Tamm, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten

Mikael Westerlund, advokat, Advokatfirman De Basso

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.