Utmaningar för en svensk skola i världsklass, dag 2

Seminarium 2016.03.23

Författare

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Kommentarer

Anders Björklund, professor Stockholms universitet

Karin Edmark, docent Institutet för Näringslivsforskning och Stockholms universitet

Anna Ekström, generaldirektör Skolverket

Lisbeth Lundahl, professor Umeå universitet

Eva Mörk, ordförande SNS vetenskapliga råd och professor Uppsala universitet

Björn Öckert, docent Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Asa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Sara Sundström, Lärarförbundet

Mikaela Valtersson, ordförande, Friskolornas riksförbund

Helén Angmo, generaldirektör, Skolinspektionen

Hans-Albin Larsson, professor i historia, Högskolan i Jönköping

Lars Eriksson, executive director, EY

Lena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet

Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör och f.d. språkrör MP

Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Helena Holmlund, docent i nationalekonomi, IFAU

Jan-Olof Jacke, vd för Astra Zeneca

Lars Lejonborg, Senior Advisor, Diplomat Communications och f.d. utbildningsminister

Astrid Pettersson, professor i pedagogik, Stockholms universitet.

Moderatorer

Niklas Ekdal, journalist och författare

Åsa Julin, ekonomijournalist.