Vem styr utbudet av högre utbildning?

Lärosätenas kapacitet och studenters efterfrågan påverkar utbudet av högre utbildning. Utöver det ska arbetsmarknadens behov tillgodoses och det kommer ofta larm om brist på arbetskraft i olika yrken. Med en växande befolkning förväntas också allt fler söka sig till högre utbildning.

Medverkande

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Erik Ekudden, teknikdirektör, Ericsson

Jacob Färnert, ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Maria Nilsson (L), statssekreterare till utbildningsministern

Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet

Mats Wiking (S), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.