Utredningen om förändringar i sjukförsäkringens regelverk

Seminarium Mån 6 maj 2024
Tid och plats

Måndag 6 maj 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras från 12:30.

Är dagens sjukförsäkring ändamålsenlig? Regeringen har låtit särskilde utredare Per Johansson utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som genomfördes 2021–2022. Den 6 maj diskuteras utredningen hos SNS tillsammans med bland andra Jessica Rosencrantz (M) och Anders Ygeman (S).

Den 6 maj diskuteras utredningen hos SNS tillsammans med bland andra Jessica Rosencrantz (M) och Anders Ygeman (S).

Sjukförsäkringen är utformad med syftet att skapa ekonomisk trygghet samtidigt som den som blir sjuk ska kunna få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete. Ett antal lagändringar, så som ändrade regler för bedömning av arbetsförmåga, genomfördes av den förra regeringen med ändamålet att öka den ekonomiska tryggheten och flexibiliteten i sjukförsäkringen.

Hur har förändringarna i regelverket påverkat sjukskrivna personers återgång i arbete? Uppfyller sjukförsäkringen sitt syfte? Under seminariet kommer sjukförsäkringens effektivitet att diskuteras såväl som dess ändamålsenlighet.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Ekonomisk trygghet.

Medverkande

Eva-Lo Ighe, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen

Pathric Hägglund, huvudsekreterare för Sjukförsäkringen i förändring, docent i nationalekonomi och verksam vid Skatteverket

Per Johansson, särskild utredare för Sjukförsäkringen i förändring och professor i statistik vid Uppsala universitet

Jessica Rosencrantz (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet

Anders Ygeman (S), talesperson för socialförsäkringsfrågor

Seminariet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef och forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 3 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!