Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända?

Seminarium 2018.05.03

Många asylsökande och nyanlända i Sverige lider av psykisk ohälsa. Vilka faktorer har betydelse för flyktingars psykiska hälsa? Hur ser behandlingsmöjligheterna ut och vilka är vägarna framåt?

Medverkande

Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola

Solvig Ekblad, leg psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), forskningsgruppsledare för Cultural Medicine

Niklas Möller, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala

Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall

Mötet leds av Niklas Ekdal, journalist.