IIES/SNS International Policy Talks: Konsekvenser av flyktinginvandring

84 miljoner människor beräknas vara på flykt världen över. Flyktingmigration har konsekvenser både för flyktingar, mottagarländer och ursprungsländer och står högt på agendan i många länder.

Medverkande

Henrik Andersson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet

Sascha Becker, professor i nationalekonomi, Monash University

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Delegationen för migrationsstudier

Samtalet leds av Tessa Bold, lektor vid IIES, Stockholms universitet.