Vad kan vi lära av lyckoforskningen?

Seminarium 2017.12.14

Hur mäter man livstillfredsställelse? Kan man använda subjektivt välbefinnande som välfärdsmått? Bör forskning om lycka vara underlag för politiska beslut? Det frågar sig nationalekonomen Martin Berlin i en ny SNS-skrift.

Medverkande

Martin Berlin, fil. dr i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och författare till skriften som presenteras.

Filip Fors, fil. dr i sociologi vid Umeås universitet. Sedan 2006 har Filip fördjupat sig i lyckoforskning och anknytande livskvalitetsforskning inom sociologi, psykologi och socialpsykologi.

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.