Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv

Magnus Henrekson

Det räcker att gå tillbaka ett kvartssekel i tiden för att hamna i ett Sverige nästan helt utan kvinnor på höga positioner i samhället. Detta förändras nu snabbt. Kvinnor innehar redan 55 procent av alla chefspositioner i offentlig sektor och har på kort tid gjort ett genombrott upp till mellanchefsnivån i näringslivet. Det är egentligen bara på de absolut högsta positionerna i näringslivet som kvinnor fortfarande är svagt representerade.

vagar_till_okad_jamst.pdf 965,7 KB PDF

I denna bok analyseras både individuella drivkrafter till att skaffa sig makt och de institutionella förutsättningarna för detta i Sverige och andra jämförbara länder. Stor vikt läggs vid betydelsen av psykologiska mekanismer och sociala normer och hur dessa tenderar att samverka med de ekonomiska drivkrafterna. I vidare mening bestämmer detta den samhälleliga belöningsstrukturen för kvinnor respektive män att aspirera på maktpositioner och fatta den rad av beslut i livet som krävs för att ha möjlighet att nå de allra högsta maktpositionerna.

I boken tecknas en ljus bild av kvinnors möjligheter förutsatt att ett antal åtgärder vidtas som minskar den tidsmässiga och känslomässiga konflikten mellan familj och karriär.