Vägval i valutafrågan – Sverige och Bretton Woods

Göran Ahlström Benny Carlsson

Publikation 2006.12.20

I boken rekonstrueras Sveriges väg till Bretton Woods, dvs. till medlemskap i Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken (IBRD), en väg som löper från våren 1943, när de allierade valutaplanerna för efterkrigstiden presenterades, och fram till hösten 1951, när Sverige blev medlem i fond och bank.

Vägval i valutafrågan 2,5 MB PDF

Rekonstruktionen bygger på dokument från ett flertal arkiv (främst Riksbanken, Riksarkivet, IMF och National Archives i USA) och samtida artiklar. Med hjälp av modern forskningslitteratur tecknas det internationella betalningssystemets historiska utveckling fram till Bretton Woods. Den svenska vägen infogas i ett landskap av svensk ekonomisk politik och neutralitetspolitik.

Avslutningsvis görs en betraktelse över Sverige och Bretton Woods på 1950-talet.