Våld i nära relationer

Seminarium Mån 8 april 2024
Tid och plats

Måndag 8 april 2024, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:30.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor.

Våld i nära relationer är ett stort problem. Både kvinnor och män är utsatta, men kvinnor drabbas i högre grad av såväl upprepat våld som allvarligare former av fysiskt våld. Utöver det mänskliga lidande som våldet orsakar får det betydande konsekvenser för samhället.

Det råder en bred samsyn om att våldet måste upphöra, och sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna strategi lägger grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete på området. Men viktig kunskap saknas om hur samhället kan identifiera våldsutsatta hushåll samt förebygga våld och återfall.

I en ny rapport från SNS studerar forskarna Arizo Karimi, Hanna Mühlrad, Susan Niknami, Petra Ornstein och Anna Sandberg mäns våld mot kvinnor i nära relationer utifrån detaljerade svenska registerdata. De fokuserar på faktorer som påverkar risken för våld och konsekvenser på sysselsättning, brottslighet och hälsa. Resultaten från rapporten presenteras under ett seminarium med efterföljande paneldiskussion.

Medverkande

Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arizo Karimi, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Andreas Lindman, enhetschef för Nexus resurscentrum inom socialförvaltningen på Uppsala kommun. Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av någon närstående eller för sexuell exploatering.

Hanna Mühlrad, forskare i nationalekonomi, IFAU

Cecilia Närfors, tillförordnad biträdande sektionschef på BIN-sektionen i polisområde Stockholm syd, Polismyndigheten

Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, Unizon

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vd på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 5 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!