Välfärdsrådets rapport 2008. Fattigdom i folkhemmet – från socialbidrag till självförsörjning

Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk

Under det senaste decenniet har målet att halvera socialbidragstagandet stått högt upp på den politiska dagordningen i Sverige. Detta mål har dock visat sig vara mycket svårt att uppnå.

valfardsradets-rapport-2008-fattigdom-i-folkhemmet.pdf 2,1 MB PDF

I dag genomförs en rad reformer inom socialförsäkringssystemet som riskerar att öka antalet bidragshushåll, vilket ytterligare sätter fokus på frågan hur politiken kan utformas för att minska antalet bidragshushåll.

SNS Välfärdsråd 2008 analyserar hur social- och arbetsmarknadspolitiken kan utformas för att fler socialbidragstagare ska få jobb. Rådet kartlägger socialbidragstagarna och diskuterar olika åtgärder. Erfarenheter från välfärdsreformer i andra länder, forskning om vad som styr socialbidragstagandet samt effekterna av olika svenska reformer redovisas. Barnens situation tas upp i ett separat kapitel.

Avslutningsvis presenterar författarna förslag på hur samhället bör organisera arbetet för att på ett ekonomiskt hållbart sätt förbättra situationen för de ekonomiskt utsatta.

SNS Välfärdsråd 2008: docent Matz Dahlberg (ordförande, Uppsala universitet), fil.dr Karin Edmark (IFAU), associate professor Jörgen Hansen (Concordia University, Kanada) och docent Eva Mörk (IFAU).