Välkommen till ett samtal om inriktningen på den framtida energi- och klimatforskningen

Ons 20 april 2016
Tid och plats

Onsdag 20 april 2016, 13:00–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilken roll har forskningen och forskningspolitiken i utvecklingen mot ett hållbart klimat? SNS samlar forskare, finansiärer och företrädare från myndigheter och näringsliv som vill bidra till diskussionen.

I höst lägger regeringen fram en proposition om forsknings- och innovationspolitiken för 2017‒2020.

Inför denna har de forskningsfinansierande myndigheterna Energimyndigheten, Formas och Vinnova tagit fram analysunderlag som ger förutsättningar för diskussion:

  • Hur kan forskningspolitiken bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål?
  • Hur bör de framtida satsningarna se ut?
  • Vad är de statliga forskningsfinansiärernas roll?
  • Och hur kan den samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningen samverka?

Vid mötet presenterar myndigheterna sina analysunderlag. Därefter öppnar vi upp för en diskussion med alla deltagare.

Forskningsfinansiärerna representeras bland annat av Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, Emma Gretzer, enhetchef Enheten för Miljö och Samhällsbyggande på Formas och Joakim Tiseus, avdelningschef Samhällsutveckling på Vinnova.

Samtalet leds av Pernilla Klein, vice vd, SNS.

Anmälan

Endast personlig inbjudan.