Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Webbinarium Fre 14 januari 2022
Tid och plats

Fredag 14 januari 2022, 10:00–11:30

Under tre år har SNS riktat uppmärksamheten mot två centrala dimensioner av den strukturomvandling som vården och omsorgen står inför. Huvudfrågorna för forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet har varit hur sektorns kompetensförsörjning kan säkras och hur möjligheterna med ny teknik kan tas tillvara.

I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar blir behoven av vård och omsorg större. Utvecklingen gör sektorns kompetensförsörjning till en alltmer kritisk fråga. Stora pensionsavgångar och personal som lämnar vårdyrkena skapar personalbrist, samtidigt som för få utbildas. Med dagens arbetssätt och bemanning är situationen svår att lösa. Personalbrist och för låg innovationstakt riskerar att på sikt ytterligare öka kostnaderna för vård och omsorg. Hur kan möjligheterna som teknikutvecklingen för med sig underlätta för personal och bidra till ökad kvalitet?

Välkomna till ett avslutande webbinarium som sammanfattar forskningsprojektets lärdomar. I diskussionen deltar Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson, några av de forskare som skrivit rapporter inom ramen för projektet och medlemmar ur den referensgrupp som följt projektets aktiviteter.

Medverkande

Anders Anell, professor vid Lunds universitet. Författare till rapporten Vården är värd en bättre styrning

Acko Ankarberg Johansson (KD) riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson

Anna Essén, lektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Författare till rapporten Digitala innovationsplattformar i vården – lärdomar från ett kvalitetsregister

Erik Lagersten, förändringsdirektör i Västra Götalandsregionen och medlem i forskningsprojektets referensgrupp

Carina Olson, vd Praktikertjänst

Kristina Westerberg, professor emerita Umeå universitet. Medförfattare till rapporten Äldreomsorgens ständiga förändringar – om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Seminariet genomförs digitalt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter. Du kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.