Valfrihet och konkurrens i sjukvården

Göran Arvidsson (red) Bengt Jönsson (red)

Hur vårdmonopolet kan brytas.

I debatten om förnyelsen av den svenska hälso- och sjukvården efterlyses med allt större eftertryck dels att sjukmonopolet bryts upp och att konkurrens skapas, dels att patienterna ges valfrihet. Inom landstingen pågår försök med att öka konkurrensen och valfriheten, hittills i huvudsak inom den bestående landstingsmodellens ram. Men krav på mer långtgående systematiseringar förs allt oftare fram.

Boken sammanfattar vad forskningen har att säga på området och kommenterar de försök som nu pågår i fyra svenska landsting.