Vård på lika villkor?

Webbinarium Tor 2 september 2021
Tid och plats

Torsdag 2 september 2021, 10:00–11:15

Kostnader för vården och hur den nyttjas av befolkningen skiljer sig åt mellan Sveriges regioner. Beror dessa skillnader på olika vårdbehov, eller ligger andra förklaringar bakom? Hälsoekonomen Naimi Johansson har sökt svaret i en ny SNS-rapport.

I rapporten undersöks skillnader i totalkostnader för hälso- och sjukvården, läkemedelskostnader och antal läkarbesök mellan Sveriges 21 regioner. Skillnaderna kan spegla olikheter i hälsa och behov av vård och de kan därmed vara förenliga med Sveriges lagstiftade mål om hälso- och sjukvård på lika villkor och efter behov. Forskaren utreder också om andra faktorer, så som sjukvårdsresurser, demografiska eller socioekonomiska egenskaper ligger bakom skillnaderna.

Vid seminariet redovisar Naimi Johansson rapportens empiriska resultat om faktorer som kan förklara de regionala skillnaderna.

Regionpolitikerna Aida Hadzialic (S) och Marie Morell (M) kommenterar rapportens resultat och slutsatser. Från Socialstyrelsen, som jämför hälso- och sjukvårdens kvalitet i hela Sverige med systemet Öppna jämförelser, deltar folkhälsorådet Iréne Nilsson Carlsson.

Seminariet och rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Naimi Johansson, forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Marie Morell, oppositionsråd (M) i Region Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Aida Hadzialic, oppositionsråd (S) i Region Stockholm

Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!