Vårdens styrning

Hur fungerar styrningen och finansieringen av vården i Sverige? Hur har utvecklingen sett ut över tid? Och vad behöver förändras? I en ny SNS-rapport gör forskaren Anders Anell en bred genomlysning av vårdens styrning, med fokus på utmaningar och möjligheter till förbättringar.

Medverkande

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet och styrelseordförande för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm

Dag Larsson (S), ledamot i riksdagens socialutskott

Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.