Kan prevention mildra vårdens resursutmaningar?

En åldrande befolkning med växande vårdbehov riskerar att skapa allt större resursutmaningar för hälso- och sjukvården.

Medverkande

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Göteborgs universitet

Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, ordförande Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och styrelseledamot DLF Stockholm

Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen

Petra Noreback, statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed (KD)

Emilie Orring, regionråd för Moderaterna i Uppsala. Region Uppsala lanserade nyligen en hälsoobligation som ska finansiera en treårig förebyggande vårdsinsats där 15 000 länsbor screenas för högt blodtryck

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige. Malin är även ordförande i Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och ledamot i styrelsen för IKEM

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare vid SNS