Värdet av nya läkemedel – en förstudie

Ulf-G Gerdtham Ulf Persson Katarina Steen Carlsson

Denna rapport redovisar en förstudie till SNS fleråriga forskningsprojekt som undersöker hur värdet av nya läkemedel kan bedömas ur ett brett samhällsperspektiv. En slutsats av förstudien är att det finns goda möjligheter att få bättre svar på många av de policyfrågor som ställs i läkemedelspolitiken, t ex om förskrivning och offentlig subventionering av nya läkemedel. De omfattande svenska patientregistren erbjuder unika möjligheter att studera det faktiska, realiserade värdet av läkemedel.

rapport_vardet_av_nya_lakemedel_0.pdf 2,0 MB PDF

Lönar sig nya, dyra läkemedel?

Läkemedelsanvändningen i Sverige har ökat successivt under många år samtidigt som nya läkemedel blir allt dyrare. Inget tyder på att utvecklingen är på väg att vända, vilket innebär att kostnaderna för läkemedel kan komma att uppta en allt större del av samhällets resurser framöver. Hur bör vi ställa oss till ökad användning av nya, dyra läkemedel?

Svenska registerdatabaser ger unik möjlighet att forska

I förstudien har tre ledande svenska hälsoekonomer gått igenom den internationella litteraturen på området och kartlagt hur värdet av läkemedel kan studeras. De omfattande svenska registerdatabaserna på individnivå erbjuder unika möjligheter att studera det faktiska, realiserade värdet av läkemedel. Förstudien presenterar flera förslag på hur sådana studier skulle kunna se ut. Nästa steg i forskningsprogrammet är att genomföra sådana studier. Ett mål är att få fram mått på det samhällsekonomiska värdet av att införa nya läkemedel.

Läs mer om forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel.

Seminarium

Rapporten presenterades på en konferens på SNS den 9 juni 2011. Medverkande:

Johanna Adami, chef Avd för hälsa och omsorg Vinnova
Anders Blanck, tf vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Anders Ekholm, chef för Analysfunktionen, Socialdepartementet
Kristina Eklund, utredare, Socialstyrelsen
Erik Fahlbeck, chef för Analysfunktionen, Näringsdepartementet
Sören Hansen, ordf Läkemedelskommittén i Jönköping
Niklas Hedberg, chef Avd för nya läkemedel, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Jan Liliemark, programchef SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
Johanna Lind, forskningsledare SNS
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Ulf Persson, prof, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Michael Sohlman, ordf referensgruppen
Katarina Steen Carlsson, fil dr, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Göran Stiernstedt, chef Avd för vård och omsorg, SKL
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP)

Forskare och vetenskapligt ansvariga för projektets förstudie

Fil Dr Katarina Steen Carlsson, professor Ulf-G. Gerdtham och professor Ulf Persson, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)

Finansiering och referensgrupp

Inför förstudien bildades en referensgrupp som följde arbetet och gav synpunkter på dess inriktning och upplägg. Även fristående forskare och ämnesexperter medverkade.
Referensgruppen fortsätter att följa projektet och har bidragit till dess finansiering. I gruppen ingår representanter för följande företag, myndigheter och organisationer: Apotekarsocieteten, Apoteket AB, AstraZeneca, Finansdepartementet, HealthCap, Kronans Droghandel, LIF, Läkemedelsverket, MSD, Näringsdepartementet, Pfizer, SKL, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, TLV, VINNOVA. Ordförande är Michael Sohlman, fd VD Nobelstiftelsen.

Läs mer om referensgruppens roll