Varför FoU? Hur dagens internationella företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhet

Patrik Gustavsson Tingvall (red.)

Sverige har under de senaste femton åren varit världens mest FoU-intensiva land och lyckats attrahera internationellt kunskapskapital både genom att locka hit individuella talanger och genom utländska FoU-investeringar. Men den bilden kan vara på väg att förändras. Konkurrensen om näringslivets FoU-verksamhet har tilltagit och det är möjligt att Sverige riskerar att förlora i den alltmer globala kampen om näringslivets forsknings- och utvecklingsresurser. Sverige erbjuder fortfarande internationellt sett god tillgång till välutbildad arbetskraft, vilket är en viktig faktor för att attrahera FoU-investeringar. Men den relativt lilla svenska marknaden och Sveriges läge i norra Europa är mindre attraktiva faktorer.

Hur stort är hotet mot Sveriges FoU-verksamhet? Hur bedrivs modern FoU och hur går kunskapsspridning till i den globala ekonomin? Författarna går igenom vad företagen gör för att minska sina risker och öka den kommersiella potentialen i sin forskning. Boken visar vad forskarna idag vet om karaktären och effekterna av näringslivets FoU-verksamhet.

Med bättre förståelse av effekterna av och drivkrafterna för FoU liksom de faktorer som påverkar företagens lokalisering av forskning och utvecklingsverksamhet kan den svenska forsknings- och utvecklingspolitiken bli bättre. Varför FoU? presenterar förslag på hur svensk FoU-politik kan bli starkare och mer effektfull och gör kritiska jämförelser med några av våra grannländer och deras innovationspolitik.

Övriga författare: Karolina Ekholm, Henrik Glimstedt, Leo A. Grünfeld, Katariina Nilsson Hakkala , Petter Kilefors, Ari Kokko, Christopher Palmberg, Jon Sigurdson och Udo Zander.