Varför FoU? Hur dagens internationella företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhet

Patrik Gustavsson Tingvall (red.)

Varför FoU 1,4 MB PDF

Sverige har under de senaste femton åren varit världens mest FoU-intensiva land och lyckats attrahera internationellt kunskapskapital både genom att locka hit individuella talanger och genom utländska FoU-investeringar. Men den bilden kan vara på väg att förändras. Konkurrensen om näringslivets FoU-verksamhet har tilltagit och det är möjligt att Sverige riskerar att förlora i den alltmer globala kampen om näringslivets forsknings- och utvecklingsresurser. Sverige erbjuder fortfarande internationellt sett god tillgång till välutbildad arbetskraft, vilket är en viktig faktor för att attrahera FoU-investeringar. Men den relativt lilla svenska marknaden och Sveriges läge i norra Europa är mindre attraktiva faktorer.

Hur stort är hotet mot Sveriges FoU-verksamhet? Hur bedrivs modern FoU och hur går kunskapsspridning till i den globala ekonomin? Författarna går igenom vad företagen gör för att minska sina risker och öka den kommersiella potentialen i sin forskning. Boken visar vad forskarna idag vet om karaktären och effekterna av näringslivets FoU-verksamhet.

Med bättre förståelse av effekterna av och drivkrafterna för FoU liksom de faktorer som påverkar företagens lokalisering av forskning och utvecklingsverksamhet kan den svenska forsknings- och utvecklingspolitiken bli bättre. Varför FoU? presenterar förslag på hur svensk FoU-politik kan bli starkare och mer effektfull och gör kritiska jämförelser med några av våra grannländer och deras innovationspolitik.

Övriga författare: Karolina Ekholm, Henrik Glimstedt, Leo A. Grünfeld, Katariina Nilsson Hakkala , Petter Kilefors, Ari Kokko, Christopher Palmberg, Jon Sigurdson och Udo Zander.