SNS Konjunkturrådsrapport 2021: Digitalisering och konkurrens

SNS Konjunkturråd 2021 presenterar sin analys av hur marknader stöps om och nya konkurrensproblem uppstår i digitaliseringens kölvatten. Slutsatserna kommenteras av näringsminister Ibrahim Baylan, Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby samt Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby.

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2021

Sten Nyberg (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Richard Friberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Björn Lundqvist, docent i juridik, Stockholms universitet

Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola

Kommentatorer

Ibrahim Baylan (S), näringsminister

Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company

Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige