Vilka blir konsekvenserna av EU:s Digital Markets Act?

Webbinarium Mån 13 september 2021
Tid och plats

Måndag 13 september 2021, 14:00–15:00

Digital Markets Act är EU-kommissionens förslag för att främja innovation och konkurrens för tech-innovatörer, som presenterades i december i fjol.

Genom lagförslaget vill kommissionen förbättra konkurrenskraften för företag som är beroende av så kallade grindvakter för att erbjuda sina tjänster. Förslaget innebär att grindvaktsföretagen – stora internetplattformar med en dominerande marknadsställning – inte längre får använda sig av vissa affärsstrategier för att tillskansa sig fördelar gentemot sina företagskunder och privatkunder. Om de gör det hotar höga böter.

För konsumenterna är lagen tänkt att leda till fler och bättre tjänster, fler möjligheter att byta leverantör, mer direkt tillgång till tjänster och skäligare priser.

Vilka konsekvenser kan förordningen få för grindvaktsföretagen, konsumenterna respektive uppstartsföretag inom Tech? Vilken ställning har den svenska regeringen? Och var i EU:s processer ligger frågan just nu?

Medverkande

Pamela Hansson, advokat och partner på advokatbyrån Kastell. Hon har tjugo års erfarenhet av att arbeta med konkurrensrätt och har tidigare arbetat vid såväl EU-kommissionen som Konkurrensverket.

Håkan Hillefors, departementsråd och chef för Enheten för marknad och konkurrens vid Näringsdepartementet.

Björn Lundqvist, docent i konkurrensrätt vid Stockholms universitet, och föreståndare för Ascola Nordic respektive Institutet för europeisk rätt. Han är även medförfattare till Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens.

Rupprecht Podszun, professor i juridik och innehavare av the Chair for Civil Law, German and European Competition Law, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, samt föreståndare för the Institute for Competition Law (IKartR). Läs hans förslag på hur man skulle kunna förbättra Digital Markets Act.

Wbbinariet hålls på engelska och samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!