Vilka ersättningsmodeller stimulerar e-hälsan?

Intervju 2019.04.24

Var tredje region har specifika ersättningar för vårdgivare inom e-hälsa. Missriktade incitament i ersättningssystemen kan vara ett skäl till att utvecklingen av e-hälsan går trögt, menar Peter Lindgren, som har kartlagt ersättningssystemen i en ny SNS-rapport.