Work in the Future: Vad krävs för att ställa om?

Ons 13 november 2019
Tid och plats

Onsdag 13 november 2019, 09:00–12:00
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Polhemssalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Möt nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, ledande forskare, arbetsmarknadens parter samt utbildnings- och omställningsaktörer vid en halvdagskonferens om vad som krävs för att Sverige ska klara framtidens kompetensbehov.

AI, digitalisering och automatisering förändrar både de produktionsprocesser, affärsmodeller, organisationer och de varor och tjänster som produceras i snart sagt alla sektorer och branscher.
Hur påverkar detta vilka förmågor och kunskaper som behövs framöver? Vilka arbetstillfällen kommer att försvinna och vilka kommer att skapas? Och vad krävs för att klara den här omställningen av arbetsmarknaden, bibehålla Sveriges konkurrenskraft och motverka polarisering, teknikfientlighet och protektionism?

SNS bjuder tillsammans med Forum för Omställning in till en förmiddag för att diskutera dessa frågor.

Vid konferensen medverkar bland andra MIT-professor David Autor och Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. David Autor är en av världens ledande arbetsmarknadsekonomer som forskar om hur globalisering och teknikutvecklingen påverkar arbetsmarknaden. Oskar Nordström Skans leder ett nytt stort femårigt forskningsprojekt som ska undersöka hur robotar och artificiell intelligens kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden.

Vi kommer att diskutera användningen av ny teknik och nya affärsmodeller, samt vad som krävs i praktiken för att ställa om, med representanter från arbetsgivare, arbetstagare och utbildnings- och omställningsaktörer. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, tidigare styrelsemedlem i Forum för Omställning, inleder konferensen.

Medverkande

David Autor, Ford Professor of Economics, MIT
Carl Bennet, vd, Carl Bennet AB
Catrin Ditz, digital strateg och processledare, Storsthlm
Carl Leinar, tidigare bland annat vd för Trygghetsrådet TRR och HR-chef på Ericsson
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister
Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola
Teemu Salmi, CIO och ansvarig för digitalisering, Stora Enso
Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL
Tuula Teeri, vd, IVA

Seminariet leds av Susanne Ackum, Forum för Omställning, och Ilinca Benson, vice vd SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Forum för Omställning
Forum för Omställning är en partiobunden plattform som samlar olika perspektiv och kunskaper med den enda prioriteringen att bidra till att långsiktigt utveckla svensk arbetsmarknad med bejakande av ny teknologi och nya affärsmodeller. www.forumforomstallning.se

Varmt välkommen!