Mer om projektet

Sverige är en liten öppen ekonomi vars välstånd historiskt bygger på internationell handel. Det är därför en viktig fråga om Sverige har ett transportsystem som är anpassat för den framtida globaliserade världsekonomin.

Vilken betydelse har flyget för Sveriges näringsliv? Vilka branscher är mest beroende av flyget? Och hur viktigt är det att det finns många direkta flyglinjer till utlandet?

Fakta om projektet

Forskare

Rikard Forslid, professor, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Shon Ferguson, fil.dr, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Finansiering och referensgrupp

Länsstyrelsen i Stockholms län, PwC, Region Skåne, Stockholm Business Region, Swedavia, Trafikanalys, Trafikverket

Ansvarig forskningsledare

Stefan Sandström, SNS

Tidsplan

Projektet har bedrivits under 2015 och 2016.

Publikation

Flyget och företagen