Penningtvätt är ett stort problem i ekonomin. Vad säger forskningen om regelverket kring penningtvätt? Är det tillräckligt effektivt för att kunna upptäcka och åtgärda penningtvätt? Vilken roll kan visselblåsning spela?

Syftet med forskningsprojektet Penningtvätt och visselblåsning var att bidra med analys och möjliga förslag för att komma tillrätta med penningtvätt och då särskilt undersöka vilken roll visselblåsarfunktionens kan ha i penningtvättsbekämpningen.

Projektet resulterade hösten 2021 i en rapport av professor Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd.

Giancarlo Spagnolo är professor i nationalekonomi vid SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är också (tjänstledig) professor vid University of Rome Tor Vergata. För SNS räkning har han även skrivit rapporten Cost overrun and procurement competence in Sweden (juni 2020). Theo Nyreröd är doktorand vid Brunel Law School, Brunel University London.

Publikation

Money Laundering and Whistleblowers 2021.11.09

Kontakt

Forskningsledare: Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 0709-22 73 73.
Projektledare: Angelica Dahl, angelica.dahl@sns.se, 0722- 251 79 53

Referensgrupp

Deloitte, Finansinspektionen, Länsförsäkringar, Mannheimer Swartling, Polisen (NOA), SEB, Swedbank, Svenska Bankföreningen, Åklagarmyndigheten.