Seminarieserien belyser olika aspekter av hållbart företagande.

Näringslivets roll i att bidra till en hållbar utveckling påtalas av en lång rad aktörer. Många initiativ för att främja och reglera hållbart företagande har sjösatts och fler är under utarbetande.

Från och med hösten 2021 återupptar SNS seminarierna om hållbart företagande. Serien inleds den 6 september, med Georg Kell som gäst, på temat Sustainable Investing. Kell grundade FN:s Global Compact och var dess chef mellan 2000 och 2015. Därefter fortsätter serien med samtal om olika aspekter av hållbart företagande med ledande internationella och svenska experter, under ledning av Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

Mia Horn af Rantzien har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bland annat som Sveriges första CSR-ambassadör 2002–2004. Hon ledde också SNS tidigare mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande som ägde rum 2014–2018 under benämningen SNS Sustainability Roundtable.

Kontakt: Julia Nederberg, projektledare, julia.nederberg@sns.se

Genomförda seminarier

Ansvarsfullt företagande och globala leverantörskedjor 2021.06.03

Sustainable investing 2021.09.06