I rapporten som kom ut i anslutning till SNS Välfärdsråd 2010 analyserade åtta forskare, varav fem professorer, ett antal centrala utmaningar för den svenska vården.

Bland annat vårdens framtida finansiering, vad det offentliga uppdraget bör omfatta och om vårdval gör primärvården bättre. Projektet antog ett systemperspektiv på hälso- och sjukvårdssektorn, med en fördjupad analys av ledning och styrning av sektorn, liksom samhällsekonomiska överväganden.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Projektet leds av de två redaktörerna professor Anders Anell och professor Ulf Gerdtham, Lunds universitet, tillsammans med Arvid Wallgren, forskningsledare på SNS. Övriga medverkande forskare är professor Per Carlsson, dr Gudbjörg Erlingsdóttir, dr Charlotta Levay, professor Carl-Hampus Lyttkens, dr Gert Paulsson och professor Ulf Persson.

Referensgrupp

Till projektet har knutits en referensgrupp som också bidragit till projektets finansiering. I referensgruppen har deltagit: Diaverum,  Ecofin Invest, IK Investment Partners, Läkemedelsindustriföreningen, Merck, Sharp & Dohme, HealthCap, Praktikertjänst, Skandia, – Stockholms Läns Landsting, Sophiehemmet, Statistiska centralbyrån, Statskontoret, Swedish Medtech, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket och Vetenskapsrådet.

Finansiering

Diaverum, IK Investment Partners, Läkemedelsindustriföreningen, Merck, Sharp & Dohme, Odlander och Fredriksson/HealthCap, Praktikertjänst, Skandia, Stockholms Läns Landsting, Sophiahemmet, Statistiska centralbyrån, Swedish Medtech, Sveriges Läkarförbund, Vetenskapsrådet och Vinnova

Rapport

SNS välfärdsrapport 2010. Vårdens utmaningar