Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Fredrik Kopsch med hjälp av nya data hur hyresrätterna är fördelade över olika inkomstgrupper. Han undersöker också hur marknaden för svarthandel fungerar.

Medverkande

Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
Stefan Ränk, koncernchef och vd, Einar Mattsson

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.