Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Seminarium 2016.08.18

Lyssna

Medverkande

ERIK VON EHRENHEIM, senior rådgivare, Macquarie Infrastructure and Real Assets
SVANTE HAGMAN, affärsområdeschef för NCC Infrastructure
HANS LINDBLAD, riksgäldsdirektör
JAN-ERIC NILSSON, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och delförfattare till SNS konjunkturrådsrapport 2016 ”Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken”
MARGARETA ÅBERG, riksrevisor
Samtalet leds av JOHN CHRISPINSSON, journalist och författare