20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark Helena Holmlund

Skolan har upplevt två turbulenta decennier med en mängd reformer. Många talar om resultatet som en skola i kris, där svenska elevers resultat försämras i internationella kunskapstester och skolsegregationen ökar. Men innebär det också att den svenska skolan blivit mer ojämlik?

20_ar_med_forandringar_i_skolan.pdf 1,6 MB PDF

Familjebakgrundens roll inte ökat

I denna forskningsstudie för SNS räkning visar Anders Böhlmark och Helena Holmlund att familjebakgrundens betydelse för den enskilda elevens skolresultat inte ökat de senaste 20 åren – trots att skolsegregationen under samma period fördubblats.

Möjliga förklaringar

Författarna resonerar kring vad detta kan bero på. Med likvärdighet avser författarna att ”bakgrundsfaktorer” såsom familj, boendeort och skola ska ha så liten betydelse som möjligt för elevens möjlighet till ett gott studieresultat. Socioekonomisk segregation är inte detsamma som bristande likvärdighet men de kan påverka varandra. I studien diskuteras även åtgärder som kan förbättra likvärdigheten i skolan.

Utjämning av livschanser

Resultatet att familjebakgrundens betydelse är oförändrad samtidigt som skolsegregationen har ökat kan tolkas som att skolan har blivit bättre på att utjämna livschanser. Andra faktorer kan dock ha spelat in. Förskolan har blivit mer tillgänglig för fler familjer över tiden. Skillnaderna mellan barnens föräldrar kan också ha blivit mindre över tiden i när det gäller attityder, krav och engagemang kring utbildning.

Debattinlägg

DN Debatt: ”Vi vill bidra till att göra svensk utbildning bättre”
SvD Brännpunkt: ”Lotta ut platserna till friskolor”
DN Debatt: ”Här finns en viktig kunskapskälla till SNS-kommissionens framtida arbete”
Östgöta Corren Åsikter: ”Etnisk segregation i skolan skäl till oro”

Seminarium

Rapporten presenterades på ett skolpolitiskt seminarium på SNS den 17 maj, 2011. Se seminariet i SVT Play: del 1 och del 2.

Medverkande:

Jan Björklund, utbildningsminister
Mikael Damberg, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson
Laura Hartman, forskningschef SNS
Helena Holmlund, fil.dr i nationalekonomi, vid SOFI (Swedish Institute for Social Research), Stockholms universitet
Hans Albin Larsson, professor i historia vid Högskolan i Kristianstad, lärarutbildare och utbildningsdebattör
Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Anders Böhlmark är fil. dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI), Anders.Bohlmark@sofi.su.se
Helena Holmlund är fil. dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI), helena.holmlund@sofi.su.se eller 073-982 97 28