Äldreomsorgens organisering, ledarskap och arbetsmiljö

Äldreomsorgen har under de senaste trettio åren genomgått stora förändringar samtidigt som omsorgsbehoven stegvis har ökat. I en ny SNS-rapport undersöker två forskare i arbets- och organisationspsykologi hur förändringarna har påverkat arbetsmiljön för medarbetare och ledare. Vilka lärdomar kan dras från utvecklingen hittills? Och vad blir vägen framåt för äldreomsorgen?

Medverkande

Babbs Edberg, förvaltningsdirektör äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs stad

Malin Fredgardh Huber, biträdande affärsområdeschef, Attendo

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Maria Nordin, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Kristina Westerberg, professor emerita, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.