Äldreomsorgens organisering, ledarskap och arbetsmiljö

Webbinarium Fre 21 maj 2021
Tid och plats

Fredag 21 maj 2021, 13:00–14:15

Äldreomsorgen har under de senaste trettio åren genomgått stora förändringar samtidigt som omsorgsbehoven stegvis har ökat. I en ny SNS-rapport undersöker två forskare i arbets- och organisationspsykologi hur förändringarna har påverkat arbetsmiljön för medarbetare och ledare. Vilka lärdomar kan dras från utvecklingen hittills? Och vad blir vägen framåt för äldreomsorgen?

Ädelreformen, 90-talskrisen och introduktionen av marknadsorienterad styrning är tre tätt sammanflätade faktorer som har haft betydelse för äldreomsorgens förutsättningar. I centrum för rapporten står verksamheternas chefer och medarbetare, och hur de har påverkats av samhällsutvecklingen och organisationsförändringarna. Studien undersöker även hur förutsättningarna i svensk äldreomsorg skiljer sig från jämförbara länder med avseende på ledarskap, organisationsstruktur och arbetsmiljö.

Välkommen till ett seminarium där Maria Nordin och Kristina Westerberg presenterar rapportens huvuddrag och reflektioner. Författarna diskuterar slutsatserna tillsammans med Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, Babbs Edberg, förvaltningsdirektör i Göteborgs stad och Malin Fredgardh Huber, biträdande affärsområdeschef vid omsorgsföretaget Attendo.

Seminariet ingår i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Babbs Edberg, förvaltningsdirektör äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs stad

Malin Fredgardh Huber, biträdande affärsområdeschef, Attendo

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Maria Nordin, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Kristina Westerberg, professor emerita, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!