Ansvarsfulla investeringar – möjligheter och utmaningar

Tid och plats

Måndag 2 juni 2014, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur kan man utveckla processer för att integrera ESG (environmental, social och governance) i kapitalförvaltning? Hur sätts målen? Hur kan man mäta och följa upp resultaten? Och vilka är förväntningarna på transparens och extern rapportering?

Integration av ESG, som även kallas ansvarsfulla investeringar, har blivit en självklar del av modern kapitalförvaltning. Vad är drivkrafterna bakom denna utveckling? Handlar det om effektiv riskhantering eller att möta kundernas och spararnas krav på etiska principer? Och hur påverkas arbetssättet av kapitalförvaltningens uppdrag?

SNS har bjudit in ROB LAKE som är en av världens främsta experter på strategier för ansvarsfulla investeringar. Han har en bakgrund som chef för ägarfrågor och ansvarsfulla investeringar på den holländska kapitalförvaltaren APG, som förvaltar kapitalet åt ABP – en av världens tre största pensionsfonder. Han har också varit ansvarig för strategisk utveckling på FN-initiativet PRI, Principles of Responsible Investment, där han arbetade med utveckling av principer för best practice för ansvarsfulla investeringar. Han är medförfattare till en utvärdering av den norska oljefondens strategier för ansvarsfulla investeringar som publicerades i november 2013.

ROB LAKES presentation kommenteras av en panel av svenska experter på ansvarsfulla investeringar.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 795 kr för SNS medlem* och 995 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 maj, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar / Information om medlemskap

Varmt välkommen!