Coronakrisen: Vilken roll har penningpolitiken?

SNS/SHOF Finanspanel gästas av vice riksbankschef Anna Breman för ett samtal om penningpolitikens roll i kriser lik den vi nu är mitt inne i. Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit? Hur ser samordningen ut med andra myndigheter i Sverige? På vilket sätt arbetar Riksbanken och andra centralbanker för att motverka effekterna av coronapandemin?

medverkande

Anna Breman, vice riksbankschef

Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Anna Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.