Är höghastighetståg en lönsam investering?

Tor 3 december 2015
Tid och plats

Torsdag 3 december 2015, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Bland riksdagspartierna verkar det i dagsläget råda enighet om att Sverige behöver höghastighetståg för att knyta ihop landets större städer och underlätta arbetspendling. Samtidigt är höghastighetsbanorna det dyraste infrastrukturprojektet i modern tid. Kritiker menar att Sverige är för glesbefolkat för att snabbtåg ska vara samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt.

I januari 2016 presenterar SNS Konjunkturråd sin rapport som sätter fokus på den svenska infrastrukturpolitiken. SNS bjuder redan nu in till ett seminarium om de kommersiella förutsättningarna för höghastighetståg i Sverige.

  • Finns tillräckliga resenärsvolymer för höghastighetståg i Sverige?
  • Håller löftena om kraftigt minskad restid?
  • Hur ska tågen ta sig till och från Stockholms central, som redan idag har en hög belastning?

Mötet leds av Åsa Julin, ekonomijournalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen